Często na stronie internetowej, zwłaszcza w landing page stosujemy element odliczający czas do jakiegoś wydarzenia. Do tego celu wykorzystujemy w Divi moduł, który nazywa się timer. W przypadku odliczania dni do wydarzenia, domyślnie są ustawione trzy cyfry np. 183 dni lub 213 dni. Co w przypadku kiedy mamy tych dni 34? Moduł domyślnie wyświetla zero przed dniami, będzie to wyglądać w następujący sposób: 034. Zgodzisz się ze mną, że taki format nie jest korzystny wizualnie. Pokażę Ci sposób jak usunąć zero w przypadku tylko dni, oraz usuniemy zero we wszystkich liczbach czyli: dni, godziny, minuty i sekundy.

Zobacz przykład na mojej stronie LandingPage z zapisem na kurs WordPress’a

Aby usunąć zero, do naszej strony musimy dodać trochę kodu JavaScript. Logujemy się do naszego panelu WordPress’a, przechodzimy z lewej strony w menu do Divi, następnie wybieramy integracje. W polu „Dodaj kod <head> Twojego bloga” wklejamy poniższy kod. Zapisujemy ustawienia i cieszymy się timerem bez zera wiodącego.

Kod w przypadku usunięcia zera tylko dla pola „dni”

<script>
jQuery(function($){
  
  var olddays = $('.et_pb_countdown_timer .days .value');
  
  // Clone the days and hide the original. 
  // - Wraps new days element in a span to prevent Divi from updating it
  olddays.each(function(){
    var oldday = $(this);
    oldday.after(oldday.clone());
    oldday.next().wrap('<span></span>');
  }).hide();
  
  // Update the clone each second, removing the trailing zero
  (function update_days() {
    olddays.each(function(){
      var oldday = $(this);
      var days = oldday.html();
      if (days.substr(0,1) == '0') { days = days.slice(1); }
      oldday.next().find('.value').html(days);
    });
    setTimeout(function(){ update_days(); }, 1000);
  })()

});
</script>

Kod w przypadku usunięcia wszystkich zer w timerze

<script>
jQuery(function($){
  
  var oldvals = $('.et_pb_countdown_timer .value');
  
  // Clone the vals and hide the original. 
  // - Wraps new vals element in a span to prevent Divi from updating them
  oldvals.each(function(){
    $(this).after($(this).clone()).next().wrap('<span></span>');
  }).hide();
  
  // Update the clones each second, removing the trailing zeros
  setInterval(function () {
    oldvals.each(function(){
      var oldval = $(this);
      var val = oldval.html();
      val = trim_leading_zeros(val);
      oldval.next().find('.value').html(val);
    });
  }, 250);
  
  function trim_leading_zeros(str) {
    if ((str.length > 1) && (str.substr(0,1) === '0')) {
      return trim_leading_zeros(str.slice(1));
    }
    return str;
  }

});
</script>